تبلیغات

 


لطفا از این مطالب سوء استفاده نکنید ، این مطالب حقیقت جامعه شماست!!!
-18:

وزیر بهداشت: در استفاده از کاندوم زنان به اوج جنسی خود نمی رسند.

 

وزریر بهداشت:

80% ازدواج ها های جوانان این آمار را نشان داد که از سال87 به بعد رابطه ی معقدی بسیار افزایش یاافته است.

 

وزیر بهداشت:

من توصیه ای برای جوانان دارم که برای بزرگ کردن آلت جنسی خود از استمنا کمتر استفاده کنید!

 

وزریر بهداشت:

افزایش 30% لواط بین نوجوانان 10 تا 14 ساله!

 

وزریر بهداشت:

در رابطه ی معقدی از کاندوم استفاده کنید، زیرا در معقد بیش از 6000 میکروب وجود دارد!

 

وزیر بهداشت:

8% از طلاق های ایران به دلیل رابطه ی جنسی معقدی شدید بوده!!

 

وزیر بهداشت:

اسنمنا برای دختران هفته ای 3 بار بیشتر به پرده ی بکارت آسیب می زند/

 

وزریر بهداشت:

امروزه پسران برای ارضای جنسی از معقد خود استفاده میکنند

 

وزریر بهداشت:

راه اندازی6 مرکز افاف برای پسرانی که به استمنا اعتیاد و به شرط بالای 18 سال بودن

 

وزریر بهداشت:

از کاندوم های خالدار بیشتر میتوان زنان زا حشری کرد.ایران بهداشت:

بسیاری از زنان به رابطعه معقدی علاقه ندارندایران بهداشت:

معقد زنان بسیار آلوده و کثیف است در هنگام رابطه جنسی معقدی از کاندوم استفاده کنید

ایران بهداشت:

13% از جوانان بین 11 تا 19 سال به بیماری های جنسی آلت دچار میشوند (پسران) به خصوص رابطه معقدی


ایران بهداشت:

بسیاری از کاندوم های خارجی تقلبی است

ایران بهداشت:

مسئله رابطه معقدی ، مسئله یر قابل انکار است به خصوص جوانان امروزی، که حتی معقد زنان را بیشتر از زهدان آنها میپسندند/ ولی مسئله در این است که در هنگام این عمل حتما حتما حتما از کاندوم استفاده کنید!!
زیرا میکروب های موجود در معقد به خصوص زنان آنقدر وحشتاناک است که اگر شما بیش از 4 بار این کار را بدون
کاندوم استفاده کردید حتما به بیماری دچار خواهید شد/


ایران بهداشت:

چون بسیاری از زنانی که معقد میدهند (کونی) روسپی هستند ، پس امکان بیماری چند برابر است

ایران بهداشت:

تحقیقات نشان میدهد میزان لذت جنسی را برای مردان و زنان:

مردان:

1- معقد زن یا پسر بدون مو (بخصوص زن)                  60% !!!

2- زهدان زن                                                            40%

3- و....                                                                   20%

البته این اعداد در حالت های مختلف متغییر است اگر هر چه سوراخ تنگ تر باشد لذت جنسی بیشتر است


ایران بهداشت:


چرا بعضی ها به پسر ها علاقه بیشتری دارند؟

اینکه معقد ( سوراخ کون =عامیانه) پسر های بدون مو بین 7 تا 18 ساله  بسیار لذت دارد امری غیر قابل انکار است!!  به دلیل بسیار تنگ بودن سوراخ کون و نرم بودن آن بسیار لذت دارد!!  ولی در این حال نمیتوان از زن ها غافل
شد!! بهتر است به دلیل  معنوی از همان زنان استفاده کنیم/ در ضمن کون زنان بسیار بزرگتر و نرمتر و سفید تر و با
لذت بسیار بیشتر است.


در پایان باید گفت باید از همان را معنوی  و  اسلامی برای این مسائل جنسی استفاده کنیم، چرا که هر آنچه که اسلام حرام کرده بدانید به ضرر معنوی و مادی و روحی و جسمی ماست!!مرا به سایت اصلی ببر:  www.tc.fay.ir