تبلیغات
توجه: نتایج پذیرفته شدگان خبرنگاران جدید اس نیوز فارسی در سایت وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری در قسمت خبرگزاری ها ذکر شده است. خبرنگاران پذیرفته شد کد عبور برای ایمیلشان ارسال خواهد شد. بچه های پشتیابانی سایت کاربرگرامی،اگر در هنگام مطالعه ی خبر با خبری که با قوانین ضد باشد و قوانین را نقض کند برخورد کردید خواهشمندیم جهت کمک به ما شماره خبر را به ایمیل اصلی سایت وارد کرده و عبارت تخلف خبر را انتخاب کنید، چون خبرگزاری اس نیوز فارسی نظارتی بر خبر هایی که خبرنگاران بر روی سایت میگذارند به صورت دائم و همیشگی ندارد- باتشکر مدیریت خبرگزاری خبـرگزاری اس نیوز فارسـی S-NEWS PERSIA AGENCY - وضعیت آنتی ویروس سایت
 
AVG Antivirus with Antispyware

AVG Anti-Virus 9.0
Essential protection that won’t get in your way

If you use your computer every day, you need protection that’s always there, constantly keeping you safe. With AVG Anti-Virus, you get hassle-free protection against today’s most sophisticated threats, online and offline. AVG Anti-Virus includes our unique LinkScanner® to prevent you from accidentally visiting harmful sites.

It’s faster, smarter security that won’t slow you down.

Enjoy consistently high speed scanning performance with our NEW enhanced virus scanner

Surf, and search with confidence, with LinkScanner® checking web pages at the only time that matters – right before you click that link

All this plus free online expert support around the clock and around the globe

 
AVG Anti-Virus, 1 computer, 1

                جستجو...

       شما هیچ خطری برای سایت ندارید!

 

Powered by WebGozarتماس با ما

کد تماس با ما